Guidning - Natur till lunch

Natur till lunch
24 jun- 16 aug
Ons-sön kl. 12

Bygg upp aptiten med historia och natur. En guidning på ca 20-30 min. Börjar på naturum och avslutas på Doppingen, lagom till lunch för den som vill.