Guidning- Ekornavallens mystiska gravar

Söndag 23 aug kl. 14
Samling vid Ekornavallen
GUIDNINGEN ÄR FULLBOKAD.

Söder om sjön ligger Ekornavallen, en mytisk plats full av gravar. Arkeolog Egil Josefson reder ut tidsåldrar, trosföreställningar och gravtyper. Ta med fika.


Föranmälan till: naturum.hornborgasjon@lansstyrelsen.se