Tranmorgon vid Trandansen

Tisdag 31 mars, klockan 09.00-09.30
Samling vid Trandansen

Lär dig mer om tranorna; hur de räknas och när de dansar. Samling vid Trandansen. Guidningen pågår i cirka 30 minuter och är gratis.