Skådarskola för barn- sjöns fåglar

Lördag 9 maj kl. 11 på naturum

Låt barnen upptäcka fåglarnas värld med oss.Nu är det fullt av fåglar, bon, ägg och ungar. Vi upptäcker dem tillsammans från naturum.