Guidning - Natten med fladdermöss och fjärilar

Lördag den 19 augusti kl. 21-23 kikar vi på svarta, små, snabba fladdermöss som swischar genom sommarnatten. Fladdermusexperten Jens Rydell hjälper oss att höra, se och känna igen nattens flygande djur. Under natten träffar vi även nattfjärilarna som annars kan vara knepige att titta närmare på. Är alla nattfjärilar verkligen grå?
Samling i Doppingens hörsal intill naturum.