Förvaltning

Den 1 januari 2002 övertog Länsstyrelsen i Västra Götalands län förvaltningen av naturreservatet Hornborgasjön från Naturvårdsverket. Det var då, och är fortfarande, en spännande utmaning att förvalta Europas en gång största våtmarksrestaurering.
Projektet hade då lyckats förvandla ett hav av vass till ett fågelrike, men arbetet tar inte slut. För att denna myllrande våtmark ska kunna bevaras och behålla sina höga naturvärden krävs kontinuerlig skötsel. Till sin hjälp har länsstyrelsens platskontor vid Hornborgasjön egna specialtillverkade maskiner. Platskontoret vid Hornborgasjön förvaltar ytterligare sju närliggande naturreservat utöver Hornborgasjön och det finns personal knuten till kontoret som arbetar med skötsel av ett stort antal reservat i hela Skaraborg.

​Bilden visar spången in till en av de rika alsumpskogarna, bara ett av alla de olika typerna av natur du kan upptäcka i reservatet.