Förvaltning

Vi stuvar om lite på webbplatsen. Under förvaltning tänker vi oss nyheter och information som främst rör markägares arbete.