Natur och kultur

Hornborgasjön är en av Europas viktigaste våtmarker. Sjön har en enorm betydelse som rast- och häckplats för en mängd fågelarter. Men området har mycket mer att erbjuda än ett fantastiskt fågelliv. Här har människor bott under långa tider vilket återspeglar sig i det omgivande kulturlandskapet.  
Bläsand i flock. Foto: Kent-Ove Hvass