Läs mer om Hornborgasjön

Här hittar du broschyrer och rapporter om Hornborgasjön samt länkar till andra relaterade webbplatser.

Nyhetsbrev

Hornborganytt 
Nyhetsbrev som skickas ut till boende i området två gånger per år.

Broschyrer

Hornborgasjöns naturreservat (Pdf 998 kB)

Karta över Hornborgasjön (Pdf 200 kB)

Biologiska undersökningar 

Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2017 (Pdf 3,8 MB)

Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2015 (Pdf 7,6 MB)

Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2014 (Pdf 9 MB)

Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2011 (Pdf 2,0 MB)

Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2010 (Pdf 2,3 MB)

Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2009 (Pdf 3,3 MB)

Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2008 (Pdf 1,5 MB)

Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2007 (Pdf 1,5 MB)

Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2006 (Pdf 1,5 MB)

Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2005 (Pdf 753 kB)

Småkryp
Om insekter och andra småkryp. Introduktion och bilder till cirka 120 arter.

Besöksanordningar

Tillgänglighet
Läs om naturum i tillgänglighetsdatabasen. 

Hornborgarådet minnesanteckningar