Svanar

Sångsvan Cygnus cygnus

Sångsvanen rastar i stora antal under en kort period, främst i mars månad. Som mest ses drygt 1 700 exemplar. Samlas främst på översvämningar eller i grunt vatten där isen går upp tidigt, som vid Bjurum och Utloppet. Bästa stället är Trandansen i mars. Även november kan bjuda på hundratals sångsvanar i de södra delarna av sjön. Svanarna står gärna på fälten. Flertalet sångsvanar fortsätter under våren till häckplatser längre norrut. Några få stannar och häckar.

Kan ses hela året. Tre häckande par (2009).

Mindre sångsvan Cygnus columbianus

Sällsynt men regelbunden gäst bland sångsvanarna under flyttningen. Ses främst under våren (mars och april), ofta vid Trandansen. Leta efter en mindre, mer korthalsad sångsvan med mörkare näbb än sina storvuxna släktingar.

Mindre sångsvanen häckar på den ryska tundran.

Knölsvan Cygnus olor

Den talrikaste svanen i Hornborgasjön under stora delar av året. Håller gärna till på de öppna vattenytorna, men håller sig undan under häckningen. Under senhösten kan drygt 2 000 knölsvanar ses i sjön - flertalet utanför Fågeludden och Ytterberg.

Kan ses hela året. Cirka 220 häckande par (2009).

Knölsvanar. Foto: Kent-Ove Hvass