Rovfåglar

Kungsörn Aquila chrysaetos

En utpräglad vintergäst vid Hornborgasjön. Normalt betydligt fåtaligare och väsentligt svårare att se än havsörnen. Spana av markerna i söder: Bjurum, Trandansen och Ore backar. Kan också ses under örnhelgerna.

Brun kärrhök Circus aeruginosus

Också en karaktärsart för Hornborgasjön. Om du ser en långstjärtad rovfågel glida tätt över vassen brukar det röra sig om brun kärrhök. Kan du dessutom konstatera att fågeln håller vingarna något lyftade, likt ett grunt V, har du definitivt knäckt nöten. Den bruna kärrhöken spanar efter sork i vass- och videbältet men oftast över åkrarna runt sjön.

Ses från april till september. 15-20 häckande par (2007).

Blå kärrhök Circus cyaneus

Hade förr sin enda sydsvenska häckningslokal vid Hornborgasjön men försvann i samband med restaureringen. Ses däremot regelbundet under vår- och höstflyttningen. Några enstaka blå kärrhökar övervintrar i området. En del år är den blå kärrhöken ganska talrik, andra år närmast bortblåst. Variationerna hänger samman med tillgången på föda (främst sork) på myrarna i norra Skandinavien.

Ängshök Circus pygargus

Mycket ovanlig numera, men var innan restaureringen en årlig häckfågel. Fortfarande ses någon enstaka ängshök - oftast i maj månad.

Havsörn. Foto: Kent-Ove Hvass

Havsörn Haliaeetus albicilla

Det sägs att havsörnen är trög. Med detta till synes nedsättande omdöme menas att havsörnen gärna sitter still, ibland i timmar, och spanar efter byten. Den passiva jakten innebär att det faktiskt kan vara svårt att se havsörn vid Hornborgasjön - trots att det brukar finnas flera fåglar i området. Ibland, på hösten och vintern, kan det finnas ett dussin havsörnar i området. Chansen att få se en örn ökar vid gott väder. Blå himmel och svaga vindar lockar ofta havsörnarna att kretsa i skyn.

Havsörnen kan påträffas var som helst vid Hornborgasjön, men den södra delen tycks särskilt attraktiv. Spana gärna från Trandansen, Ytterberg eller Ore backar. I januari och början av februari arrangeras normalt så kallade örnhelger vid Trandansen.

Fiskgjuse Pandion haliaetus

Något av en karaktärsart för Hornborgasjön. Den fiskrika sjön passar naturligtvis den fiskätande gjusen som hand i handsken. Fiskgjusen är faktiskt svår att missa, åtminstone om vädret är hyggligt och du har en stund att spendera i området. Spana förslagsvis från fågeltornen vid Fågeludden och Utloppet, eller längs Ytterbergsleden.

Ses från april till september. 7-8 häckande par (2007).

Fiskgjuse. Foto: Kent-Ove Hvass

 

Brun kärrhök. Foto: Kent-Ove Hvass

Brun kärrhök. Foto: Kent-Ove Hvass