Rallar, sumphöns och sothöns

Sothöna, matande pull vid bo. Foto: Kent-Ove Hvass

Sothöna Fulica atra

Mycket talrik. Finns över hela sjön. Under höstarna samlas flockarna i tusentals på de öppna vattenytorna utanför Fågeludden och Ytterberg. De senaste årens räkningar visar att 20 000 sothöns håller till i Hornborgasjön i augusti och september. Milda vintrar kan en hel del sothöns dröja kvar i sjön.

Lyssna-symbol Så här låter sothönan. Inspelning: Martin Bolms.

Ses från mars till november. 1500-2000 häckande par (2007).

Rörhöna Gallinula chloropus

Numera ganska sällsynt i Hornborgasjön. Häckar förmodligen inte regelbundet. Förr höll alltid något par till runt Hornborga naturum, men de verkar ha försvunnit.

Rörhöna. Foto: Kent-Ove Hvass

Småfläckig sumphöna Porzana porzana

En sällsynt svensk häckfågel som trivs på blöta och lite tuviga mader runt Hornborgasjön. Är om möjligt ännu svårare att få syn på än vattenrallen, men i likhet med rallen avslöjar den småfläckiga sumphönan sin närvaro genom lätet. Hanen låter om vår- och sommarnätterna (mycket sällan dagtid) höra sin snärtiga och taktfasta vissling, en gång i sekunden. Hörs riktigt långt. Kan finnas nästan var som helst runt Hornborgasjön, men säkrare i söder än i norr. Med lite tur kan någon enstaka sumphöna ses från Vadargömslet i augusti.

Ses (hörs) från maj till juli. fem häckande par (2007).

Vattenrall Rallus aquaticus

En skygg fågel som sällan eller aldrig ses. Gömmer sig oftast i vass och på starrmader med höga tuvor. Avslöjar sig däremot för alla som känner rallens läte - ett explosivt grymtande som snabbt dör bort. Kan faktiskt ses under augusti, när enstaka rallar springer omkring utanför Måsgömslet och Vadargömslet.

Ses (hörs) från april till september. 5-10 häckande par (2007).