Näktergal och nattsångare 

Näktergal och nattsångare

Trastsångare Acrocephalus arundinaceus

Ännu en specialitet som fattat tycke för Hornborgasjön. Trastsångaren är en stor, till synes anabolstinn rörsångare som gärna sitter högt upp i vassen och sjunger. Sången är ganska enformig, något skorrande och påminner i mycket om en rörsångare som tagit sig igenom målbrottet.

Är långt ifrån lika talrik som sin släkting rörsångaren, men ofta sitter någon hane och sjunger för full hals utanför Måsgömslet. Den bästa platsen är annars vallen vid Utloppet på sjöns västra sida.

Lyssna-symbol Så här låter trastsångaren. Inspelning: Martin Bolms.

Ses (hörs) från maj till augusti. 30 häckande par (2007).

Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus

Är svårsedd, men inte fullt omöjlig att få syn på. Sjunger dessutom lika gärna på dagen som på natten. Har en rik och varierad repertoar. Kan påminna om rörsångaren men ett tränat öra noterar att "sävsångaren sjunger rörigt och rörsångaren sjunger sävligt". Ordleken är faktiskt en utmärkt summering av skillnaderna i sången mellan de båda arterna!

Kanske enklast att höra från vallen vid Utloppet på sjöns västra sida.

Ses (hörs) från maj till augusti. 100-150 häckande par (2007).

Rörsångare Acrocephalus scirpaceus

Hörs fortfarande här och var i Hornborgasjön, men har minskat mest av alla arter efter restaureringen. Minskningen förklaras av att rörsångaren föredrar bladvass, alltså en miljö som decimerats kraftigt sedan höjningen.

Ses (hörs) från maj till augusti. 40-50 häckande par (2007).

Gräshoppsångare Loocustella naevia

En av de märkligaste svenska fågelupplevelserna bjuder gräshoppsångaren på. Fågeln är svår, i det närmaste omöjlig, att se och för den som ändå finner bjuds en synnerligen diskret upplevelse. Bättre att använda örat än ögat. Gräshoppsångarens sång är ett mycket speciellt entonigt surrande - som av en insekt. Trivs i buskagen på de blöta maderna och ängarna. Hörs enklast från vallen vid Utloppet på sjöns västra sida.

Gräshoppsångaren kan sjunga om dagen, men föredrar nattliga konserter. Därför kallas fågeln för nattsångare – ett epitet som i någon mån även gäller sävsångaren, rörsångaren och trastsångaren.

Ses (hörs) från maj till augusti. 20 häckande par (2007).

Näktergal Luscinia luscinia

Näktergalen hör natten vid Hornborgasjön till. Vi pratar om en mytomspunnen fågel som i likhet med rallen, sumphönan och gräshoppsångaren är nästan omöjlig att se. Men den låter sannerligen höra talas om sig, den gode näktergalen. Vid ankomsten i början eller mitten av maj sjunger näktergalen i princip dygnet runt, men senare begränsar han sina framträdanden. Näktergalen blir en nattsångare.

Hörs tämligen talrikt öster om sjön, i synnerhet längs vägen mellan Fågeludden och Fäholmen och i Bolums lider. Enstaka näktergalar sitter även längre söderut, mot Sätuna och Hornborga, och norrut mot Kärrtorp och Tranum. På västsidan av sjön är det däremot mycket glest mellan näktergalarna.

Lyssna-symbol Så här låter näktergalen. Inspelning: Martin Bolms.

Ses (hörs) från maj till juli. 30-40 häckande par (2007).