Måsar, trutar och tärnor

Gråtrut Larus argentatus

Talrik vid Hornborgasjön. Kan ses hela året.

Fiskmås Larus canus

Betydligt sparsammare än gråtruten. Däremot kallas ofta gråtruten (och skrattmåsen!) för "fiskmås". Det är nog tänkt som en sorts summering av begreppet måsar, men är alltså djupt missvisande. Fiskmåsen är betydligt ovanligare än gråtruten och skrattmåsen i Hornborgasjön. De flesta fiskmåsar lämnar sjön under hösten, men kan milda vintrar övervintra i betydande antal.

Ses från mars till november. Två häckande par (2009).

Havstrut Larus marinus

Att havstruten hör havet till hörs på namnet. Men faktum är att havstruten trivs ganska bra även i Hornborgasjön. Några större antal rör det sig inte om, men enstaka stora, mörkryggade trutar bjuds i princip alltid den som har ork och lust att söka igenom gråtrutsflockarna. Den till utseendet påminnande silltruten är mycket ovanlig vid Hornborgasjön. 

Kan ses hela året.

Dvärgmås Larus minutus

Den minsta av våra måsar. En sparsam men årligt återkommande gäst vid Hornborgasjön. Dvärgmåsen har faktiskt häckat vid några tillfällen (ett par 2009).

Ses oftast i mitten av maj, när dvärgmåsen snappar insekter på vattenytorna utanför Fågeludden, Ytterberg eller Almeö.

Dvärgmås. Foto: Kent-Ove Hvass

Skrattmås Larus ridibundus

Kan någon fågel konkurrera med tranan om uppmärksamheten vid Hornborgasjön… ja, då är det skrattmåsen. Ingen besökare, särskilt inte vid naturum, kan undgå skrattmåsen. Det är full rulle, dygnet runt, från ankomsten till avresan. Kommer tidigt till sjön, men flyttar också tidigt söderut igen. Skrattmåsarna försvarar sin bon med stor iver, ett beteende som ett flertal andra och mer försvarslösa fågelarter drar nytta av. Särskilt den svarthalsade doppingen. Skrattmåsen är Hornborgasjöns talrikaste fågel.  

 Så här låter skrattmåsarna. I förgrunden sjunger en sävsparv. Inspelning: Martin Bolms. 

Ses från mars till september. 8 000 häckande par (2009).

Svarttärna Chlidonias niger

Ännu en mycket sällsynt svensk fågel som häckar i Hornborgasjön. Till skillnad från andra tärnor, som dyker efter föda, snappar svarttärnan insekter på vattenytan. Kan ses i hela Hornborgasjön, men kan kräva ett visst tålamod. Spana av de öppna ytorna mellan Almeö och Ytterberg. På senare år har Vässtorpsviken visat sig lyckosam för den som sökt svarttärnor. Även ett besök vid Utloppet brukar kunna ge svarttärna i utbyte.

Ses från maj till september. 60 häckande par (2009).

Fisktärna Sterna hirundo

Fisktärnan häckar ganska talrikt i sjön. Kan ses var som helst i området, men ett besök vid Hornborga naturum brukar bjuda på fina möjligheter att njuta av fisktärnans eleganta jakt på småfisk.

Ses från maj till augusti. 160 häckande par (2009).

Silvertärna Sterna paradisaea

Om du under våren och sommaren ser en vit tärna i Hornborgasjön kan du lugnt anteckna fågeln som en fisktärna. Chansen att det är en silvertärna är nämligen väldigt liten. Det händer visserligen att några silvertärnor passerar förbi under flyttningen (främst i början av maj och i skiftet mellan juli och augusti), men det är mycket ovanligt.

Silvertärna. Foto: Kent-Ove Hvass