Lommar och doppingar

Storlom Gavia arctica

Varken storlommen eller smålommen trivs i näringsrika sjöar som Hornborgasjön. Storlommen föredrar sjöar med djupt och klart vatten. Smålommen gillar smågölar på högmossar. Någon enstaka stor- eller smålom kan sträcka över Hornborgasjön, men ingen av arterna brukar rasta i vattnet.

Skäggdopping Podiceps cristatus

Det finns fem doppingarter i Europa. Samtliga kan ses i Hornborgasjön. Bara några få europeiska sjöar hyser samtliga doppingar.

Skäggdoppingen är den största och vanligaste av de fem, och kan ses i hela sjön. Den behöver något djupare vatten än sina mindre släktingar (se nedan) och trivs därför bäst på de öppna vattenytorna. Ses ofta bra från Doppinggömslet.

Skäggdopping ses från mar till november. 500-600 häckande par (2007).

Skäggdopping. Foto: Kent-Ove Hvass

Svarthakedopping Podiceps auritus

Påminner till utseendet om svarthalsad dopping, men är röd på bröstet och till skillnad från sin släkting spridd över stora delar av Sverige. Trivs på grunt vatten. Det finns bara ett fåtal svarthakedoppingar i Hornborgasjön, men ibland häckar något par i anslutning till spången vid naturum. Leta på nära håll, särskilt runt Måsgömslet.

Ses från april till september. Ett häckande par (2009).

Gråhakedopping Podiceps grisegena

Den näst vanligaste doppingen i Hornborgasjön, ändå kan gråhakedoppingen vara svårfunnen. Gömmer sig helst i vegetationen, och ses sällan på de öppna vattenytorna. Sök av den blå bården (de öppna vattenytorna mellan strandäng och vide) längs Ytterbergsleden. Gråhakedoppingen kan även ses från tornen vid Utloppet och Hångers udde.

Tips! Lär dig hur gråhakedoppingen låter. Ett våldsamt grymtande från vassen avslöjar dess närvaro. Det är ofta enklare att höra än se gråhakedoppingen.

Ses från mars till augusti. 180 häckande par (2007).  

Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis

Den ovanligaste doppingen i Sverige, men en specialitet för Hornborgasjön. Här har den sällsynta doppingen faktiskt sin enda pålitliga förekomst i hela Sverige. Trivs ihop med stora mängder skrattmås - och det finns i Hornborgasjön. För att finna den svarthalsade doppingen söker du lämpligen av den blå bården längs Ytterbergsleden, mellan Fågeludden och Ängsladan. Ta dig upp på kullarna vid Vässtorpsåsen och leta i kanterna av vegetationen. Kan också ses från Doppinggömslet.

Svarthalsad dopping ses från april till augusti. 72 häckande par (2009).

Svarthalsad dopping. Foto: Kent-Ove Hvass

Smådopping Tachybaptus ruficollis

Den minsta av de fem doppingarna - och avgjort den som är svårast att hitta i Hornborgasjön. Under milda vintrar kan någon enstaka smådopping övervintra i Hornborgaån eller vid Utloppet. Svår att finna under vår och sommar, men sök vid Vässtorpsviken eller Ore nabb. Smådoppingens bubblande, nästan hysteriskt fnittrande läte avslöjar ofta dess förekomst.

Ses från mars till november. 2-3 häckande par (2007).