Grågås Anser anser

Numera mycket talrik i och kring Hornborgasjön. Stora mängder, närmare 10.000 grågäss, samlas för att rugga (byta fjädrar) i sjön under juni månad varje år. Eftersom fåglarna inte kan flyga under ruggningen är grågässen helt beroende av mat på nära håll. Gässen betar ner vassen rejält.

Grågås. Foto: Kent-Ove Hvass

Förr flyttade de fåtaliga grågässen söderut, ända till Iberiska halvön, och det redan under augusti och september. Idag nöjer sig de betydligt talrikare grågässen med att flytta till våra grannländer (Danmark, Tyskland, Holland) och först under senhösten. Grågåsen kan ses i hela sjön. Betande kullar (föräldrar med nykläckta, duniga och väldigt söta ungar) ses ofta från Måsgömslet i maj/juni.

Ses från februari till november. 300-400 häckande par (2007).

Sädgås Anser fabalis

Sparsam vid Hornborgasjön under flyttningen. Endast enstaka fåglar, ibland mindre flockar, påträffas. Bara några mil bort, vid sjön Östen mellan Skövde och Mariestad, rastar däremot runt 10.000 sädgäss under våren, och ännu fler under hösten. Om du är sugen på att se stora mängder sädgäss – börja med att kolla in www.osten.se.

Kanadagås. Foto: Kent-Ove Hvass

Kanadagås Branta canadensis

Är faktiskt inte särskilt talrik vid Hornborgasjön, men kan ses på vilken strandäng som helst. Sällskapar ofta med de mer talrika grågässen.

Kan ses hela året. 60-80 häckande par (2007).

Vitkindad gås Branta leucopsis

Ganska ovanlig, men verkar öka i antal. Ses oftast vår eller höst, men ibland även under sommaren. Någon häckning i sjön har däremot inte konstaterats. Leta vid Bjurum, Trandansen och på Sätunamaden.