Om Webbplatsen

Denna webbplats om Hornborgasjöns naturreservat administreras av Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Kontakta oss om du har frågor om webbplatsen, synpunkter, tips eller om det är något du saknar: natur.vastragotaland@lansstyrelsen.se