Tillgänglighetsredogörelse för hornborga.com

Länsstyrelsen i Västra Götaland står bakom den här webbplatsen. I den här tillgänglighetsredogörelsen beskriver vi hur www.hornborga.com uppfyller lagen om tillgänglihet till digital offentlig service, de brister som finns på hemsidan samt hur du kan rapportera eventuella brister som du hittar. Vi arbetar på att ta fram en ny hemsida som kommer att vara mer tillgänglighetsanpassad. ​

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Naturum Hornborgasjön som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar .

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Vi tar i dagsläget fram en ny webbplats som kommer att ha en bättre tillgänglighet.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

 

Bristande förenlighet med lagkraven

Koden validerar inte [WCAG 4.1.1]

Problem vid tangentbordsnavigation

Tabbordningen är inte logisk [WCAG 2.4.3]

Det är svårt att visuellt uppfatta vilket element som är i tangentbordsfokus [WCAG 2.4.7]

Användare kan inte använda tangentbordet för att komma åt funktionen "rapportera fel på sidan" [WCAG 3.2.1]

Funktionalitet för att hoppa förbi återkommande innehåll med tangentbordsnavigationen saknas [WCAG 2.4.1]

 

Problem vid användning utan synförmåga

På sidor med andra språkvarianter än svenska är inte lang-attribut angivet i HTML-koden. [WCAG 3.1.1]

Bilder i PDF-dokument och på webben kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.

Läsordning kan vara felaktig i PDF-dokument.

 

Problem med nedsatt synförmåga

Webbplatsen är inte responsiv vilket gör den svårläst på mindre skärmar och kräver att användaren scrollar i både höjdled och sidled [WCAG 1.4.10]

Länkar och datummarkeringar som ligger mot grå bakgrund på sidan och i sidfoten har för dålig kontrastverkan [WCAG 1.4.3]

Webbplatsen kommer att byta publiceringssystem inom det närmaste året och vår ambition är då att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem.

Bilder i PDF-dokument och på webben kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.

Läsordning kan vara felaktig i PDF-dokument.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen.
Senaste bedömningen gjordes den 14 februari 2020. "

Vi rekommenderar att tillgänglighetsredogörelsen läggs in under Om webbplatsen.

Vad gäller för innehåll på andras webbplatser?

Digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en webbplats eller mobila applikation som står under tredje parts kontroll ska följa kraven på tillgänglighet, så långt det är möjligt. Det kan till exempel röra sig om digital service som tillhandahålls genom sociala medier, som en delningswidget som bäddas in på din hemsida. 

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 2 januari 2021.

 

Oskäligt betungande anpassning

Länsstyrelsen i Västra Götaland åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Då vi just nu arbetar för att ta fram en ny webbplats som kommer att vara mer tillgänglighetsanpassad anser vi att det är en oskäligt betungande anpassning att korrigera den nuvarande webbplatsen. Vi arbetar för att så snabbt som möjligt kunna erbjuda en mer tillgänglighetsanpassad webb.

På webbplatsen förekommer det PDF-dokument som inte är tillgänglighetsanpassade.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Naturum Hornborgasjön.

Senaste bedömningen gjordes den 2 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2 september 2020.