Statusrapport Nr 7

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
31
Statusrapport Nr 7 (Programperiod 1 september 2013 till 31 dec 2013) för Projekt Hav möter Land.

Statusrapportering sker löpande under projektets gång till Interreg IV A - Öresund - Kattegat - Skagerrak
Kommentar: