Statusrapport Nr 5

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
46
Statusrapport Nr 5 (Programperiod 1 september 2012 till 28 februari 2013) för Projekt Hav möter Land.

Statusrapportering sker löpande under projektets gång till Interreg IV A - Öresund - Kattegat - Skagerrak
Kommentar: