Slutrapport fra båtlivsgruppen

Rapportomslag
Löpnummer:
27
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
20
Presenterar resultater og tiltak fra Båtlivsgruppa i prosjekt Hav møter Land, som informasjons-kampanjer, filmer, møten og en håndbok for utvikling av miljøvennlige havner.
Kommentar:
Rapporten finns endast som PDF-fil