Sedimentprovtagning i småbåtshamnar i Stenungsund

Rapportomslag
Löpnummer:
2013:29
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
68
Med stöd från Naturvårdsverkets (nuvarande Havs- och vattenmyndighetens) havsmiljöpengar samt som en del i EU-projektet ”Hav möter land” genomfördes, under sommaren 2011, en utökad provtagning av småbåtshamnarna i Stenungsunds kommun för att fastställa hur förorenings-situationen ser ut.
Kommentar: