M/S Latrine informasjonskampanje 2012 sluttrapport

Rapport 2012:66
Löpnummer:
2012:66
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
24
Båten M/S Latrine tilbød tømming av septiktank fra fritidsbåter i Norge 2012. Bedre informasjon og tømmestasjoner behøvs, viste spørreundersøkelsen. Erfaringar og resultat.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.