Medborgardialog i fokus FÖP Åbyfjorden

Rapportomslag
Löpnummer:
2013:50
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
40
Om arbetet med att göra boende och näringsidkare delaktiga i fysisk planering, fördjupad översiktsplan för området runt Åbyfjorden i Bohuslän, Sverige. Ekosystem-ansatsen användes som pedagogiskt verktyg och fungerade bra. Utökad dialog med lokalsamhället kan ge ett värdefullt inspel i arbetet för att balansera utveckling och bevarande i kustnära landsbygdsområden.
Kommentar:
Rapporten finns endast som PDF-fil
 Kontaktperson

Cecilia Lindsten
Landskapsarkitekt
Sotenäs kommun
+46 523 66 46 53
www.sotenas.se