Den grønne manual - Norska erfarenheter av förorenade sediment – åtgärdsmetoder och sanering

Rapportomslag
Löpnummer:
2013:26
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
132
Østfold Fylkeskommune1 i Norge har i det nordiska samarbetsprojektet "Hav möter Land", efterfrågat expertkompetens för att kunna utarbeta en översikt av statusen i arbetet med förorenade marina sediment i Norge. Rapporten är en redogörelse för hantering av förorenade sediment i Norge”.

Syftet är att beskriva olika relevanta metoder för hantering av förorenade sediment, olika åtgärds- och saneringsalternativ, kontroll och övervakning av åtgärdsprojekt samt de myndighetskrav som är relevanta i samband med saneringsprojekt.
Kommentar:
Svensk översättning av den grønne manual.