Den grønne manual - Tiltaksmetoder og opprydding i sedimenter i Norge

Rapportomslag
Löpnummer:
2013:25
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
104
Østfold fylkeskommune har i det nordiske samarbeidsprosjekt "Hav møter land", anmodet
om faglig bistand til utarbeidelse av en oversikt over status i arbeidet med forurensede marine sediment i Norge.

Primært var det ønskelig å få gjennomgått ulike relevante metoder for håndtering av forurensede sedimenter, tiltaks- og oppryddingsalternativer, kontroll og overvåking av tiltaksprosjektene, samt de gjeldende myndighetskrav knyttet til opprydning.
Kommentar: