Framtida extrema vattennivåer i Falkenberg - en demonstrationsmodellering

Rapportomslag
Löpnummer:
2013:21
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
18
Falkenberg drabbas ibland av att Ätran svämmar över. Ändrat klimat kan ändra hur det sker. Här är en demonstrationsmodellering för att uppskatta framtida vattennivåer. Ger prov på hur en modellering kan se ut och faktorer att ta hänsyn till.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.