Ett integrerat modellsystem för yttre Oslofjorden och dess avrinningsområde

Rapport 2012:56
Löpnummer:
2012:56
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
32
Hur vi satt upp samma modellsystem för Oslofjorden som för svensk vattenförvaltning. Gör det möjligt beräkna kväve, fosfor och vattenföring från källa till hav. Kan jämföra Sverige-Norge.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.