Jordartsinformation nödvändig för modellering av kväve och fosfor

Rapportomslag
Löpnummer:
2013:79
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
78
Källfördelningsmodellen FyrisNP har satts upp för Stigfjorden och samt de två åarna Hovmanneån och Torpaån som mynnar i Kungsbackafjorden. Nationellt tillgängliga data har kompletterats med lokal information om bland annat vattenkemi i mindre vattendrag och inventeringar av enskilda avlopp. Resultaten visar att kompletterande information om åkermarkens jordart behövs för att förbättra modelleringsresultatet framöver.
Kommentar:
Rapporten finns endast som PDF-fil