Förutsättningar för kretslopp av avfall från vakuumtoaletter och slutna tankar i Kungsbacka

Rapportomslag
Löpnummer:
2013:72
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
92
En guide till kommunens kretsloppsarbete. Rapppporten beskriver hur man kan skapa ett kretslopp av näringsämnen från enskilda avlopp, utifrån exemplet Kungsbacka kommun. Kretslopp för avloppsavfall kan bidra till god ekologisk status i hav, bäckar och åar, ett krav i Vattendirektivet.
Kommentar:
Rapporten finns endast som PDF-fil