Utvärdering av modellsimulerade flöden av vatten, kväve och fosfor från land till Kattegatt och Skagerrak

Rapportomslag
Löpnummer:
2013:71
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
18
Vattenflöden och transport till hav av närings-ämnen med ursprung från land kan ha stor påverkan på kustnära vatten och havet utanför. Sötvatteninflöde påverkar salthalt och närings-ämnen bidrar till övergödning och uppkomsten av till exempel algblomningar. Genom att mäta flöden och närsaltskoncentrationer går det att uppskatta tillrinningen till havet av vatten och näringsämnen.
Kommentar:
Rapporten finns endast som PDF-fil