Interkalibrering av en effektbaserad metod för att studera påverkan av föroreningar i marina organismer

Rapportomslag
Löpnummer:
2013:70
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
24
För att kunna samordna och jämföra resultat mellan länder i arbetet med övervakningen av havet är det en förutsättning att alla utförare använder samma metoder. Ett sätt att kvalitets-säkra detta arbete är att samla utförare och jämföra tillvägagångssätt och analysmetoder, en s.k. interkalibrering.
Kommentar:
Rapporten finns endast som PDF-fil