Miljögifter och muddring – slutrapport från temagrupp 3.6

Rapportomslag
Löpnummer:
2013:69
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
24
Resultat från grupp Miljögifter och muddring. Sanering av förorenade sediment i småbåts-hamnar. Uppmaningar, metoder, riktvärden. Om rapporter och vem som har nytta av rapporterna.
Kommentar:
Rapporten finns endast som PDF-fil