Fra Bermuda til Skagerrak - Fremtidens fisk i Kattegat og Skagerrak

Rapportomslag
Löpnummer:
2013:66
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
20
Om fiskefaunan i Kattegatt och Skagerrak efter ett förändrat klimat. Faktorer som bestämmer utbredelsen av fisk. Samspel mellan klimat, fysiologi, ekologi och människan. Rapporten är på danska.
Kommentar:
Rapporten finns endast som PDF-fil