Ta tak i dette! Hav möter Land konferens i Larvik 29-30 maj 2013

Rapportomslag
Löpnummer:
2013:60
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
21
Den 29-30 maj 2013 samlades över hundra människor i Larvik för att hålla slutkonferens för Hav möter Land. Även om det treåriga projektet nu är slut och konferensen gav en tillbakablick och summering av allt arbete som är gjort, var ett genomgående tema hur resultaten bäst kommer till nytta i framtiden.

I denna skrift finns flera av dagarnas föredrag och workshop dokumenterade, liksom intervjuer med några av dem som var på plats.

Fler presentationer och bilder hittar du på projektets sida för slutkonferensen.
Kommentar: