Modeller i vannforvaltningen

Rapportomslag
Löpnummer:
2013:59
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
20
Oppsummering av workshop om modeller i vattenförvaltning: muligheter og begrensninger i bruken av modeller, vem kan bruke, behov tilrettelegging. Sammendrag av foredrag.
Kommentar:
Rapporten finns endast som PDF-fil