Framtagande av lämpliga områden för musselodling med GIS

Löpnummer:
2013:57
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
12
GIS-modell som tar fram områden som är lämpliga för musselodling. Kommun och länsstyrelse kan se områden som är attraktiva för musselodlare. Djup, vågexponering och bottenegenskaper.
Kommentar: