Utveckling av metodbeskrivning vid övervakning, uppföljning och kart-läggning av habitat och habitatbildande arter med undervattensvideo

Rapportomslag
Löpnummer:
2013:52
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
30
Rekommendationer och sammanfattning från workshop där vi delade erfarenheter från användning av visuella metoder och tog fram delar till en metodbeskrivning för undervattensvideo.

Mötet identifierade vilka arter och habitat som lämpligen mäts med videometoder respektive direktobservationer.

Exempel på slutsatser:
• Videometoder är olika bra i artrika respektive artfattiga områden.
• Kostnadsaspekter har potentiellt en stor inverkan på metodvalet.
• Man får väldigt olika bilder via en videoundersökning och en dykundersökning i komplexa miljöer.

Bred sammansättning av personer med kompetens inom taxonomi, statistik, fälterfarenhet från svenska och norska havsområden och inom förvaltningens behov gav meningsfulla diskussioner. Betydelse för både Art- och habitatdirektivet och Havsmiljödirektivet.
Kommentar:
Rapporten finns endast som PDF-fil