Restaurering av övergödda havsvikar med hjälp av miljömusselodling

Rapportomslag
Löpnummer:
2013:46
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
32
Undersöker möjligheten att åtgärda övergödda kustområden med miljömusselodlingar. Genom att odla och skörda musslor kan övergödningen minskas. Preliminära resultat redovisas.
Kommentar:
Rapporten finns endast som PDF-fil