Ålegræs og klimaforandringer i Kattegat- og Skagerrakområdet

Rapportomslag
Löpnummer:
2013:45
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
20
Rapporten samler relevant viden om ålegræssets reaktioner på klimarelaterede parametre, og giver et bud på, hvilken betydning de forventede klimaforandringer kan få for ålegræssets udbredelse i Kattegat og Skagerrak. (Danska)
Kommentar:
Rapporten finns endast som PDF-fil