Kriterier för tributyl-tenn, Irgarol och diuron i muddermassor som omhändertas på land

Rapportomslag
Löpnummer:
2013:37
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
62
Innehåller kriterier för bedömning av mudder-massor som uppkommer i mindre muddrings-projekt. Tänkta som hjälpmedel för utförare och tillsynsmyndigheter för att bedöma förorenings-nivåer, om farligt avfall, om kan återvinnas, läggas på deponier för inert, icke-farligt eller farligt avfall.
Kommentar:
Rapporten finns endast som PDF-fil