Nytänkande kring förorenade sediment och mark i hamnar

Dokumentation från seminariet den 19 april 2013 i Göteborg.
Per-Olof Samuelsson, Foto: Magnus Karlsson Sotenäs kommun

– I princip alla branscher som är involverad i mudderhantering var här, säger Per-Olof Samuelsson som leder Hav möter Lands grupp om miljögifter och muddring.  

Mudderföretag, länsstyrelser, miljökontor, Havs- och vattenmyndigheten, konsulter, Mark- och miljödomstolen med flera. Tillsammans tänkte vi nytt kring hanteringen av förorenade muddermassor och förorenad mark i hamnar och småbåtshamnar. Exempelvis genom frysmuddring.

– Jag tror att vi lyckades lyfta budskapet att vi nu kan sanera förorenade sediment från botten. Det är giftigt sediment, och då måsta vi ta bort det. Vi har visat att det är skäligt enligt Miljöbalken att sanera föreroenade sediment på samma sätt föreorenad mark, säger Per-Olof Samuelsson från Hav möter Land. 

Deltagare, Foto: Magnus Karlsson Sotenäs kommun
Hav möter Land samlade mudderföretag, länsstyrelser, miljökontor, myndigheten, domstolar och konsulter som tänkte tänkte nytt om förorenade sediment i hamnar.

 

Presentationer

 

Inledning - Ingela Isaksson projektledare Hav möter Land och Per-Olof Samuelsson temaledare miljögifter och muddring.

Sedimentprovtagning av småbåtshamnar i Stenungsund 
Per-Olof Samuelsson.

Den norska modellen för förorenade sediment. Roger M Konieczny seniorrådgiver Vann & Miljö COWI Norge.

Hvem er Agder Marine? Paul Storholt Agder Marine Norge.

"Pilot-projekt-Mjösund" nya metoder att sanera sediment, Per-Olof Samuelsson.

Hantering av förorenade muddermassor på land - Kriterier för olika upplägg på land inkl. KM och MKN för TBT, Irgarol o Diuron, Mark Elert Kemakta AB.

Olivin som miljömineral, Sibelco

Frysmuddring och avvattning, Susanne Rostmark FriGeo Luleå.

Hur hanterar vi avfallshandläggare den nya kunskapen? Gudrun Magnusson Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Hur ska vi få till stånd saneringar i hamnar/ småbåtshamnar och hur hanteras ärendet myndighetsmässigt?
Sofia Stridsman Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Per-Olof Samuelsson miljöinspektör Stenungsunds kommun. 

Havs- och vattenmyndighetens arbete med sedimentfrågor, Ann-Sofie Wernersson

Sanering av förorenade sediment, projekt Hav möter Land

Avslutning - nu börjar vi på allvar!

Per-Olof Samuelsson, Gudrun Magnusson och Ingela Isaksson, Foto: Magnus Karlsson Sotenäs kommun

 Kontaktperson

Per-Olof Samuelsson
Tel: +46 (0)303 73 82 10
Mobil: +46 (0)703 21 24 69

Stenungsunds kommun