Drift och skötsel av minireningsverk

Dokumentation från seminarium om minireningsverk den
6-7 maj 2013 i Uddevalla
Deltagare vid seminariet, Foto: Kej Jensen

Presentationer

Inledning - varför viktigt, Maria Samuelsson, Havs- och vattenmyndigheten

Behandling av avvikelser, Erik Johannessen, COWI

Testning enligt EN-standard, Ola Palm JTI

Slamproblematikk; tømmes slam ofte nok/ for ofte; teoretiske vurderinger og praktiske erfaringer. Erik Johannessen, COWI

Erfarenheter av drift och tillsyn av minireningsverk i Kungsbacka, Marie Karlsson, Kungsbacka Miljö och Hälsoskydd

Spola med rent samvete, film om enskilda avlopp, Maria Samuelsson, Havs- och vattenmyndigheten och Norrtälje kommun

Regelverk, organisering og gjennomföring av tilsyn i Morsa, Tor-Gunnar Jantsch, Driftsassistensen

Praktisk tillsyn av minireningsverk – hur ser man om det fungerar, hur tar man prover etc., Arild Eikum, Eikum miljöteknologiprövetaking

Slamsugning och slamhantering vid minireningsverk - Marika Palmer Rivera , WRS Uppsala

Resultater fra tilsyn i enkelte kommuner i Morsa, Arild Eikum, Eikum miljöteknologiprövetaking

De tre viktigaste åtgärderna

Funktioner hos olika minireningsverk

Dagen innehöll även en paneldebatt med minireningsverksleverantörer, Havs- och vattenmyndigheten, serviceorganisationer och kommunala tillsynsmyndigheterna.

Bilder från dagen, Foto: Kaj Jensen

Hav möter Land, genom Kungsbacka Miljö & Hälsoskydd, Driftsassistansen Östfold, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Östfold fylkeskommune, Havs- och vattenmyndigheten och Region Halland.