Workshop kring mikroalger för växtplanktonexperter

I slutet av augusti samlades nordiska taxonomer på Kristineberg i Fiskebäckskil under tre dagar för att utbyta erfarenheter och bidra till att förbättra miljöövervakningen av växtplankton i Kattegatt-Skagerrak området.
Deltagarna vid workshopen

Tillsammans tittade man på prover och lärde av varandra, skapade diskussioner om resultat och provtagningsmetoder samt allmänt diskuterade växtplankton. Andra ämnen som kom upp var hur att använda och vidareutveckla gemensamma checklistor, webbplatser m.m.

En direkt fortsättning av dagarna var bildandet av ett nätverk av växtplanktonspecialister SCAMPY (Scandinavian marine phytoplankton group) som SMHI tar fortsatt ansvar för framdriften av. Nästa möte är planerat att äga rum i Norge hösten 2014.

Workshopen genomfördes av Hav möter Land i samarbete med Svenska Lifewatch. 

 

Kort sammanfattning av workshopen (rapporten är på engelska)