Overvåkningsbøya i Norge slet seg

Litt over kl. 21 den 16. august fikk Jon Albretsen på Havforskningsinstituttet én alert. Overvåkningsbøya ved Kragerø hadde flyttet seg flere kilometer.
Overvåkningsbøya i Norge

Bøyas GPS-signaler ble sendt ut som vanlig hver time, noe som førte til at bøyas bevegelse kunde følges. Kystvakten Nornen satte kurs sørover, fra smult farvann innenfor Nøtterøy til ekstremt rufsete sjø utenfor Telemark og Agder. Kl. 5 på natten lokaliserte Kystvakten bøya, og på formiddagen var den sikret på dekk. Overvåkningsbøya ble bringt til Flødevigen.  

– Uansett hadde vi behov for å få bøya opp ettersom kun de meteorologiske sensorene sendte fornuftige data. Det er nødvendig med en full gjennomgang av sensorer og datastrøm. Dessuten er man nødt til å ta lærdom av hvorfor bøya slet seg.  

– Jeg ser ikke for meg at vi får bøya ut i sjøen før neste år, sier Jon Albretsen, som fikk jobbe til tross for permisjonstid. 

Kystvaktens skipssjef anså det som en god øvelse. Men bløtkake må de ha, som takk for hjelpen.

Mer informasjon

Les nyheter om dopet av bøya

Bøyas side på Havforskningsinstituttet (ingen data)

 


 Kontaktperson

Arne Kjellsen
Fylkesmannen Telemark, Norge
+ 47 35 58 61 66