Fungerar nätverket av skyddade områden?

I havet skyddar man vissa områden för att djur och växter ska kunna överleva. 

Nu gör Hav möter Land en analys av om djur och växter kan sprida sig från ett skyddat område till ett annat.

Fungerar nätverket av skyddade områden?