Seminar - Modeller i vannforvaltningen

Invitasjon til Seminar om modeller i Vannforvaltningen 16 april 2013 i Oslo.

Hav møter Land inviterer deg til et møte mellom fagpersoner i Norge og Sverige. Både folk som arbeider med modeller og brukere av resultatene i vannforvaltningen inviteres til å delta.

Målsettingen med møtet er å belyse gode modeller for å beregne tilførsel av forurensende stoffer og effekter av tiltak. Videre å belyse muligheten for å utvikle modellene til et felles verktøy som kan brukes av vannforvaltere i deres daglige arbeid. Vi vil også diskutere om det kan etableres en felles modell for Sverige og Norge.

Møtet fokusere på modellering av forhold på land og i ferskvannsforekomster.

Nå vil vi invitere til et seminar om bruk av modeller i vannforvaltningen i Norge og Sverige. Vi har valgt å fokusere på modeller for beregning av tilførsler og effektberegning av tiltak.  

Invitasjon

Sted

Seminaret finner sted 16. April kl. 9-15.30 på Bjørvika konferansesenter i Oslo.

Påmelding til

Vibeke Jakobsen 
E-post: vibeke.jakobsen@t-fk.no  


 Prosjektet Hav møter Land

Prosjektet Hav møter Land samler 26 kommuner, regioner, universiteter og statlige myndigheter i Sverige, Norge og Danmark. Vi samarbeider om klima, vann og samfunns-planlegging for Kattegat og Skagerrak.

Våre resultater kan brukes av beslutnings-takere, planleggere, forskere og forvaltere av naturressurser.