Kust- och havsplanering, metodseminarium i Göteborg

Välkomna till dialog kring metoder till nytta för kust- och havsplanering!
Hav i solnedgång, Foto: Claes Hillén

Den 11 juni bjuder Hav möter Land in till metodseminarium. Dagen erbjuder praktiska erfarenheter från den del inom projektet som har jobbat med kust- och havsplanering. Det ger en möjlighet för handläggare och konsulter att diskutera kust- och havsplanering och angränsande metodkunskap.

Målgrupp: De som jobbar med planering – handläggare, konsulter, konsulenter inom kustzons och havsplanering i norska och svenska kommuner, länsstyrelser, fylkeskommuner, fylkesman och regioner.

Syfte: Föra över kunskap om de metoder som har prövats inom projektet. Diskutera framtida planering och behov av mer metodkunskap inom området.

Mål: Nätverk mellan planerare som ska jobba med havsplanering, mer kunskap hos planerare, vad behöver bli ännu bättre – var behövs mer metodutveckling?  

Inbjudan

Seminariet är kostnadsfritt, vi bjuder på lunch och fika under dagen.

Avsikten är även att erbjuda seminariet i någon form via webben, antingen via livesändning och/eller möjlighet att se det i efterhand.
Mer information om detta kommer senare. Mötet kommer att hållas på svenska och norska.

Om du får förhinder kan du överlåta din plats, men uteblivet återbud kommer att faktureras med 500 kr.

Anmälan