Ny handbok gör båtlivet miljösmart

Projekt Hav möter Land har tagit fram en handbok med checklista för utveckling av miljövänliga småbåtshamnar.
– Vi har också listat alla miljövänliga båttvättar och tömningsstationer i Halland, säger Lennart Benson i Hav möter Land, till vardags miljöinformatör på Region Halland.

Hav möter Land är ett skandinaviskt samarbetsprojekt där Region Halland har samarbetat med kommuner, länsstyrelser och fylken i Norge för bättre vattenkvalitet i Kattegatt och Skagerrak.  

Dan Richardsson är miljöansvarig och projektledare på Träslövsläges Båtsällskap och har sett handboken: – Handboken hade varit en stor hjälp för oss när vi började förbättringsarbetet i hamnen, en utmärkt checklista. De flesta av oss i hamnarna är invalda lekmän inom sjöfarten, checklistan ger oss ett facit på hur vi ska arbeta.  

Handboken med checklista för miljövänliga småbåtshamnar är användbar för både hamnar och kommuner som ger tillstånd.  

Listan över båttvättar och sugtömningsstationer visar standarden i det halländska båtlivet.

– Vi har ökat miljönyttan genom att flera hamnar nu samverkar, och till exempel lånar varandras miljövänliga båttvättar. Listan kan öka det ännu mer, säger Lennart Benson

Information om var miljöinstallationerna finns laddar du ner från Miljösamverkan Halland.


 

Kontaktpersoner
Lennart Benson
Miljöinformatör
070-654 67 07
lennart.benson@telia.com

Gert Erlandsson
Projektsamordnare
070-606 17 32
gert.erlandsson@regionhalland.se

Kommunikationsansvarig
Wilhelm Gårdmark
0761-29 80 05
wilhelm.gardmark@lansstyrelsen.se

 Projekt Hav möter Land

Projekt Hav möter Land samlar 26 kommuner, regioner, universitet och statliga myndigheter i Sverige, Norge och Danmark.

Vi samarbetar om klimat, vatten och samhällsplanering för Kattegat och Skagerrak.

Våra resultat är användbara för beslutsfattare, planläggare, forskare och förvaltare av naturresurser.

Klimatet förändrar våra möjligheter att bo och livnära oss här. Vi tar fram gemensam kunskap för gemensam beredskap.

EU är med och finansierar projektet genom Interreg IVA.

www.havmoterland.se