Hållbart nyttjande av Bratten

Välkomna till ett dialogmöte för att diskutera ett hållbart nyttjande av Bratten-området!
Toppografi över Brattenområdet

Bratten är ett stort område i svensk ekonomisk zon i Skagerrak, som år 2011 föreslogs av Regeringen att ingå i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Området ingår också i OSPARs nätverk av MPAs (Marine Protected Areas).

I området finns bland annat branta, djupa hårdbottnar med förekomst av hornkoraller och många andra sällsynta arter. Bratten är ett viktigt fiskeområde för svenska och danska, men även norska, yrkesfiskare. Det förekommer också en del sportfiske härute när vädret tillåter. Hav möter Land är ett Interreg-projekt med deltagare från Sverige, Norge och Danmark.

Som ett pilotprojekt inom Hav möter Land håller en förvaltningsplan för Bratten på att tas fram. I pilotprojektet ingår deltagare från både myndigheter och forsknings­institutioner från Sverige, Norge och Danmark.

Förvaltningsplanen kommer bland annat att behandla hur man ska kunna fortsätta nyttja området utan att de höga naturvärdena skadas. Hittills har arbetsgruppen haft flera möten med både yrkesfiskare och sportfiskare för att diskutera ett hållbart fiske i området. Nu bjuder vi in en större grupp intressenter för att diskutera de förslag som har kommit fram.

Tid och plats

Mötet kommer att hållas i Hörsalen på Länsstyrelsen i Göteborg, Stora Badhusgatan 2 (karta), fredagen den 15 mars 2013, kl. 9.30 – 15.30.  

Projektet bjuder på lunch/frokost. Mötet kommer att hållas på svenska/danska/norska.

Anmälan

Anmälan senast måndagen den 11 mars till maria.kilnas@lansstyrelsen.se
Alternativt per telefon: +46 (0)10 224 47 21

Program

 Program för dagen


 Karta över Brattenområdet

Karta över Brattenområdet